Deep Schrott

Sonntag, 08. März 2020 in der Zeche Carl, Essen Deep Schrott Dirk Raulf – Bass-Saxophon Andreas Kaling – Bass-Saxophon Jan Klare – Bass-Saxophon Jonas Engel – Bass-Saxophons etwas Text zum Konzert  D.O.O.R und Deep Schrott in der Zeche Carl